Gyors kiszolgálás
Magas minőség
Vélemények
5.0
Rugalmas fizetés

A kosár üres

ORSZÁG

Adatvédelmi irányelvek

Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban mi, a UAB "TIMBER CABINS" tájékoztatjuk Önt arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat és igénybe veszi szolgáltatásainkat.

Amikor először látogat el weboldalunkra, megkérjük, hogy fogadja el a sütik használatát a jelen tájékoztatóban foglalt feltételek szerint.

Weboldalunk tartalmaz adatvédelmi ellenőrzési beállításokat, amelyek lehetőséget adnak Önnek arra, hogy eldöntse, hogyan kezeljük személyes adatait. Az adatvédelmi beállítások használatával korlátozhatja az Önről a sütik segítségével kapott információk mennyiségét.

Ez a tájékoztató a következő kérdésekre ad választ:
(a) hogyan használjuk fel az Ön adatait;
(b) kinek és mikor adjuk át az Ön adatait;
(c) mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait;
(d) mi a direkt marketing politikánk;
(e) milyen jogai vannak az Ön adataival kapcsolatban;
(f) hogyan használjuk a sütiket;
(g) mit kell még megjegyeznie.

1. Hogyan használjuk fel az Ön adatait?

1.1. Ebben a szakaszban az alábbi információkat találja:

(a) az általunk feldolgozott adatkategóriák;

(b) amennyiben nem Öntől kapjuk az adatokat, az adatok forrásaira vonatkozó információkat;

(c) azokat a célokat, amelyekre az Ön adatait feldolgozzuk; és

(d) a feldolgozás jogalapját.

1.2. Feldolgozzuk a weboldalunk és szolgáltatásaink Ön általi használatára vonatkozó információkat ("Felhasználási adatok"). A Használati adatok közé tartozhat az Ön IP-címe, földrajzi elhelyezkedése, böngészőjének típusa és verziója, operációs rendszere, hivatkozási forrása, a weboldalon töltött idő hossza, a megtekintett oldalak, a weboldalon követett útvonalak, valamint a szolgáltatások használatának időtartamára és gyakoriságára vonatkozó információk. Ezeket az adatokat sütik vagy hasonló technológiák segítségével szerezzük meg. Azért dolgozzuk fel ezeket az adatokat, hogy jobban megértsük a weboldal és az általa nyújtott szolgáltatások Ön általi használatát. Ezeket az adatokat jogos érdek alapján dolgozzuk fel, nevezetesen a weboldal és a szolgáltatások figyelemmel kísérése és javítása érdekében.

1.3 Az Ön hozzáférési adatait ("hozzáférési adatok") kezeljük. A hozzáférési adatok közé tartozhat az Ön neve, vezetékneve, e-mail címe, telefonszáma, születési dátuma és egyéb, a regisztrációkor megadott adatok. Ezeket az adatokat közvetlenül Öntől kapjuk. A hozzáférési adatokat a weboldal kezelése, a szolgáltatások nyújtása, a weboldal és a nyújtott szolgáltatások biztonságának biztosítása, valamint az Önnel való kommunikáció céljából dolgozzuk fel. Ezeket az adatokat az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése céljából (vagy az Ön kérésére egy ilyen szerződés megkötése érdekében történő lépések megtétele), valamint jogos érdekből, nevezetesen a weboldal és az azzal kapcsolatos tevékenységeink megfelelő adminisztrációja céljából dolgozzuk fel.
1.4 Az általunk értékesített árukkal és az Ön számára nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat ("Szolgáltatási adatok") kezeljük. A Szolgáltatási adatok tartalmazhatják az Ön elérhetőségi adatait, az Ön fizetési adatait és a szolgáltatásnyújtás részleteit (konkrét árubeszerzésre vonatkozó információk, az adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok, a szolgáltatásnyújtás céljából folytatott levelezés stb.) A szolgáltatásnyújtási adatokat annak érdekében dolgozzuk fel, hogy a szolgáltatásokat az Ön számára nyújthassuk, és hogy a szolgáltatásnyújtásról megfelelő nyilvántartást vezethessünk. Ezeket az adatokat az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése céljából (vagy az Ön kérésére az ilyen szerződés megkötésére irányuló lépések megtétele céljából), valamint jogos érdek alapján, nevezetesen a weboldal és az azzal kapcsolatos tevékenységeink megfelelő adminisztrációja céljából dolgozzuk fel.

1.5. Feldolgozzuk azokat az információkat, amelyeket Ön akkor ad meg nekünk, amikor e-mailben vagy más kommunikációs eszközzel kéri, hogy megkapja a közleményeinket és hírleveleinket ("Kommunikációs adatok"). Ezeket az adatokat abból a célból dolgozzuk fel, hogy releváns tájékoztatókat és hírleveleket küldjünk Önnek. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel. Ezenkívül, ha már nyújtottunk Önnek szolgáltatásokat a weboldalunkon, és Ön nem tiltakozik ez ellen, az Üzenetadatokat jogos érdek alapján is feldolgozzuk, nevezetesen a meglévő ügyfelekkel való kapcsolat fenntartása és javítása érdekében.
6 Feldolgozzuk az Ön által nekünk küldött kommunikációra vonatkozó információkat ("Kommunikációs adatok"). A Kommunikációs adatok magukban foglalhatják mind magának a levelezésnek vagy hívásnak a tartalmát, mind az ilyen kommunikációhoz kapcsolódó metaadatokat. Levelezés esetén a Weboldal automatikusan létrehozza az Ön kommunikációjára vonatkozó metaadatokat a Weboldalon található űrlapok segítségével. A kommunikációs adatokat az Önnel való kapcsolatfelvétel és a könyvelés céljából dolgozzuk fel. Ezeket az adatokat jogos érdek alapján kezeljük, nevezetesen a weboldal és a kapcsolódó tevékenységeink megfelelő adminisztrációja, az egységes és jó minőségű tanácsadási gyakorlat biztosítása, valamint az Ön és munkatársaink közötti konfliktusok kezelése céljából.

1.7. A jelen tájékoztatóban említett személyes adatait feldolgozhatjuk, amennyiben ez szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, akár bírósági, közigazgatási, akár egyéb, peren kívüli eljárás keretében. E célból az Ön személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük, nevezetesen a saját, az Ön és mások jogainak védelme és védelme érdekében.
1.8 A jelen tájékoztatóban említett személyes adatait feldolgozhatjuk, amennyiben ez biztosítási fedezet megszerzése vagy fenntartása, kockázatkezelés vagy szakmai tanácsadás céljából szükséges. E célból az Ön személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük, nevezetesen azért, hogy tevékenységünket megfelelően megvédjük a kockázatokkal szemben.

1.9. A jelen tájékoztató ezen részében meghatározott konkrét célokon túlmenően az Ön személyes adatait akkor is kezelhetjük, ha az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges, vagy ha az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges.

2. Kinek és mikor adjuk át az Ön adatait?

2.1 Az Ön személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges mértékben továbbíthatjuk bármelyik csoportunkhoz tartozó vállalatnak (beleértve mind leányvállalatainkat, mind holdingvállalatunkat és annak bármely leányvállalatát).
2.2 Személyes adatait biztosítónk és szakmai tanácsadóink számára a biztosítási fedezet megszerzéséhez vagy fenntartásához, a kockázatok kezeléséhez, szakmai tanácsadáshoz, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges mértékben adhatjuk át, akár bírósági, közigazgatási vagy egyéb nem bírósági eljárás keretében merülnek fel.
2.3. A weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat a fizetési szolgáltatóink kezelhetik. Az Ön szolgáltatási adatait csak az Ön kifizetéseinek, pénzátutalásainak, valamint az ilyen kifizetésekkel és pénzátutalásokkal kapcsolatos panaszok és kérdések feldolgozásához szükséges mértékben osztjuk meg a pénzforgalmi szolgáltatókkal.

2.4 Az Ön személyes adatait a konkrét szolgáltatások nyújtása céljából más szolgáltatóknak is átadhatjuk, az ilyen szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben (például weboldal hosting szolgáltatók, futárszolgálatok, szerverszolgáltatók és -karbantartók, e-mail szolgáltatók). Amikor alvállalkozókat veszünk igénybe, minden szükséges intézkedést megteszünk annak biztosítására, hogy a feldolgozóink is megfelelő szervezeti és technikai biztonsági intézkedésekkel rendelkezzenek, és megőrizzék a személyes adatok bizalmas jellegét.
2.5 A személyes adatainak a jelen tájékoztató ezen részében meghatározott lehetséges nyilvánosságra hozatalának konkrét esetein túlmenően az Ön személyes adatait akkor is nyilvánosságra hozhatjuk, ha a nyilvánosságra hozatal jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges.
2.6 Az ebben a bekezdésben említett személyek a Litván Köztársaságon, az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül is letelepedhetnek. Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait ilyen személyeknek továbbítjuk, megteszünk minden szükséges, a törvény által előírt intézkedést annak érdekében, hogy az Ön magánélethez való joga továbbra is megfelelő védelmet élvezzen.


3. Mennyi ideig őrizzük meg az adatait?


3.1 Személyes adatait semmilyen célból vagy célokból nem kezeljük tovább, mint amennyi az adott célhoz vagy célokhoz szükséges. Minden esetben:
(a) a hozzáférési adatokat legfeljebb a számlainformációk utolsó frissítésétől számított 3 (három) évig vagy az Ön számára nyújtott utolsó szolgáltatásnyújtás végétől számított 10 (tíz) évig (attól függően, hogy melyik a későbbi időpont) őrizzük meg;
(b) a szolgáltatásnyújtási adatokat a szolgáltatásnyújtás befejezésének időpontjától számított legfeljebb 10 (tíz) évig kell megőrizni;
(c) a kommunikációs adatokat a hozzájárulás időpontjától számított legfeljebb 2 (két) évig, illetve a meglévő ügyfeleknek szóló kommunikáció esetében a meglévő ügyfelekkel való kapcsolat fenntartása és javítása céljából az érintett szolgáltatásnyújtás befejezésétől számított 2 (két) évig kell megőrizni;
(d) a kommunikáció adatait a kommunikáció befejezésétől számított legfeljebb 2 (két) hónapig kell megőrizni.
3.2 Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk előre meghatározni azokat a konkrét időszakokat, amelyeken keresztül az Ön személyes adatait megőrizzük. Például a használati adatokat addig őrizzük meg, amíg azok feldolgozásának konkrét céljaihoz szükségesek.
3.3 A jelen tájékoztató ezen szakaszában fentebb meghatározott határidők ellenére jogunkban áll megőrizni az Ön személyes adatait, amennyiben az ilyen megőrzés szükséges jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, vagy amennyiben ez az Ön vagy más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges.

4. Közvetlen marketing

4.1 Az Ön hozzájárulásával marketingközleményeket küldünk Önnek e-mailben és/vagy SMS-ben, hogy tájékoztassuk Önt híreinkről.
4.2 Ha már nyújtottunk Önnek szolgáltatásokat, és Ön nem tiltakozik, akkor tájékoztatjuk Önt más, az Ön számára érdekes termékeinkről és az azokkal kapcsolatos információkról is.
4.3 Ön bármikor lemondhat arról, hogy marketingközleményeket kapjon.
4.4 Ezt a következő módon teheti meg:
(a) az Ön által kapott marketingközleményekben található megfelelő linkre kattintva;
(b) a info@meistronamai.lt e-mail címen vagy a www.meistronamai.lt weboldalon megadott bármely más elérhetőségen keresztül.
4.5 A fentiek bármelyikét követően frissítjük az Ön profilját, hogy a jövőben ne kapjon tőlünk marketingközleményeket.
4.6 Felhívjuk figyelmét, hogy üzleti tevékenységünk több, egymással összekapcsolt szolgáltatásból áll, és az összes rendszer frissítése eltarthat néhány napig, így előfordulhat, hogy Ön továbbra is kap marketingközleményeket, amíg kérésének feldolgozása folyamatban van.
4.7 A marketingkommunikációról való lemondás nem szünteti meg az Ön számára nyújtott szolgáltatásokkal közvetlenül kapcsolatos kommunikációt.

5. Az Ön jogai

5.1 A Tájékoztató ezen szakaszában áttekintést nyújtunk Önnek az adatvédelmi jogszabályok szerinti jogairól. Mivel egyes jogok gyakorlása bonyolult, ez a tájékoztató csak a főbb pontokat ismerteti. Felkérjük Önt, hogy a vonatkozó jogszabályok és a felügyeleti hatóságok iránymutatásai alapján tájékozódjon e jogokról való teljes körű tájékozódás érdekében.
5.2 Az adatvédelmi jogszabályok szerinti főbb jogai a következők:
(a) a hozzáférés joga;
(b) az adatai helyesbítéséhez való jog (e jogának nagy részét a fiókjába való bejelentkezéssel gyakorolhatja, ha létrehozott egy fiókot);
(c) a törléshez való jog;
(d) a feldolgozás korlátozásához való jog;
(e) a feldolgozás elleni tiltakozás joga;
(f) az adathordozhatósághoz való jog;
(g) a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog;
(h) a hozzájárulás visszavonásához való jog.
5.3 Hozzáférési jog. Ön jogosult arra, hogy megerősítést kapjon tőlünk arról, hogy kezeljük-e az Önre vonatkozó személyes adatokat, és amennyiben feldolgozásra kerül sor, jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk kezelt személyes adatokhoz, valamint bizonyos további információkhoz. Ezek a kiegészítő információk magukban foglalják a feldolgozás célját, a személyes adatok kategóriáit, az adatok címzettjeit. Hacsak ez nem sértené mások jogait és szabadságait, az Ön kérésére másolatot adunk az Ön személyes adatairól. Az első példányt ingyenesen biztosítjuk, de a további példányokért az adminisztratív költségek fedezésére ésszerű díjat számíthatunk fel.
5.4 A helyesbítés kéréséhez való jog. Önnek joga van az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez és - az adatkezelés céljainak megfelelően - a hiányos adatok kiegészítéséhez.

5.5 Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy személyes adatait töröljük. Ezek a helyzetek a következők: (i) a személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat feldolgozták; (ii) Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatok feldolgozásának nincs más jogalapja; (iii) Ön a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján tiltakozik a feldolgozás ellen; (iv) az adatokat közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel; vagy (v) a feldolgozás jogellenes. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos esetekben előfordulhat, hogy kivételek miatt nem tudja gyakorolni ezt a jogot. Ilyen kivételek például, ha az adatokra a következők miatt van szükség: (i) a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás szabadságának gyakorlása; (ii) a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés; vagy (iii) jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme.

5.6 Bizonyos esetekben Ön jogosult az adatfeldolgozás korlátozására. Ilyen esetek például a következők: i) Ön vitatja az adatok pontosságát; ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön nem kéri az adatok törlését; iii) a személyes adatokra már nincs szükségünk, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez; iv) Ön közérdek vagy jogos érdek alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, a tiltakozás megalapozottságának elbírálásáig. Az Ön adatainak feldolgozásának korlátozása esetén az Ön adatait továbbra is megőrizzük, de nem kezeljük tovább, kivéve: (i) az Ön hozzájárulásával; (ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (iii) mások jogainak védelme érdekében; (iv) közérdekű célból.
5.7 Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen az Ön különleges helyzetére hivatkozva, amennyiben személyes adatait közérdekű célból vagy a mi vagy harmadik felek jogos érdeke alapján kezeljük. Ha Ön tiltakozik személyes adatainak ilyen feldolgozása ellen, a továbbiakban nem kezeljük az Ön vonatkozó személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az ilyen feldolgozásra olyan kényszerítő erejű jogos okokból kerül sor, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Az ilyen adatokat jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében is tovább feldolgozhatjuk.
5.8 Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen (beleértve a közvetlen marketing célú profilalkotást is). Ha Ön tiltakozik személyes adatainak ilyen célú feldolgozása ellen, a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni az Ön vonatkozó személyes adatait ilyen célból.
5.9 Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak tudományos vagy történelmi kutatás vagy statisztikai célú feldolgozása ellen. Ha Ön tiltakozik személyes adatainak ilyen jellegű feldolgozása ellen, a továbbiakban nem kezeljük az Ön vonatkozó személyes adatait ilyen célból, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az ilyen feldolgozás közérdekből végzett feladathoz szükséges.
5.10. Az adathordozhatósághoz való jog. Amennyiben az adataink feldolgozásának jogalapja:
(a) hozzájárulás; vagy
(b) szerződés teljesítése vagy az Ön kérésére a szerződés megkötését megelőzően végrehajtott intézkedések,
Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, általánosan használt és számítógéppel olvasható formátumban megkapja. Ezt a jogát nem gyakorolhatja, ha az hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait.
5.11. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozásával megsértjük az adatvédelmi jogszabályokat, joga van panaszt tenni az Állami Adatvédelmi Felügyeletnél (a Felügyelet székhelyének címe: L. Sapiegos g. 17, LT- 10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/lt/).
5.12. Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az Ön adatainak a visszavonás előtti feldolgozásának jogszerűségét.
5.13. A jelen tájékoztató ezen szakaszában vagy a weboldalon meghatározott konkrét intézkedéseken túlmenően Ön a jelen tájékoztató ezen szakaszában említett bármely jogát gyakorolhatja azáltal is, hogy kapcsolatba lép velünk a info@meistronamai.lt e-mail címen, illetve a www.meistronamai.lt weboldalon felsorolt egyéb elérhetőségeken.

6. A sütikről

6.1 A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyek az Ön azonosítójaként működnek, amelyeket a weboldal szervere küld az Ön böngészőjének, és a böngészője tárolja azokat. Minden alkalommal, amikor az Ön böngészője kapcsolatba lép a weboldal szerverével, ezt az azonosítót visszaküldi a weboldal szerverének.
6.2 A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely alapján a felhasználó azonosítható, de az Ön általunk feldolgozott személyes adatai összekapcsolhatók a sütik segítségével szerzett és tárolt információkkal.
6.3 A következő cookie-kat használjuk:

Cookie

Cookie típusa

A gyűjtendő adatok és a gyűjtés célja Az adatgyűjtés időpontja Az adatgyűjtés időpontja Adattovábbítás harmadik félnek Adatkezelési szabályok
VISITOR_INFO1_LIVE Funkcionális youtube cookie, amely lehetővé teszi a sávszélesség beállítását, és kiválasztja, hogy a régi vagy az új Youtube lejátszó jelenjen meg. A funkcionális sütik jóváhagyása után 8 hónap Továbbítva a Google-nak https://policies.google.com/privacy?hl=lt
_ga, _gat, _gid Statisztikai Google sütik a látogatói forgalomra és a weboldalon végzett műveletekre vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésére. A statisztikai sütik jóváhagyása után _gid, _gat: 1 nap _ga: 2 év Továbbítva a Google-nak https://policies.google.com/privacy?hl=lt
YSC Statisztikai Egy Youtube-süti, amely információkat gyűjt arról, hogy a látogató milyen Youtube-videókat néz meg. A statisztikai sütik jóváhagyása után A látogatói munkamenet végéig Továbbítva a Google-nak https://policies.google.com/privacy?hl=lt
IDE, RUL Marketing Google DoubleClick sütik a látogatói viselkedés nyomon követésére, a hirdetési teljesítmény mérésére és az egyéni hirdetési paraméterek kiválasztására. A látogatói viselkedésre és a hirdetési paraméterekre vonatkozó adatokat gyűjt. A marketing sütik jóváhagyása után 1 év Továbbítva a Google-nak https://policies.google.com/privacy?hl=lt
datr, fr, sb, _fbp Marketing Facebook cookie-k a látogatók és böngészők azonosítására, valamint marketinginformációk gyűjtésére, hogy hirdetésekhez célközönséget alakítsunk ki. A weboldalon a látogatók viselkedéséről és a hirdetési paraméterekről gyűjtenek adatokat. A marketing sütik jóváhagyása után fr, _fbp: 3 hónap datr, sb: 2 év Továbbítva a Facebookra https://www.facebook.com/policies/cookies
PHPSESSID Szigorúan szükséges www..lt egy szükséges cookie, amely biztosítja a weboldal működését azáltal, hogy a látogató munkamenetét aktívan tartja.   A látogatói munkamenet végéig    

7. Hogyan kezelheti a sütiket?

7.1 Ön törölheti a számítógépén tárolt összes cookie-t, és sok böngésző lehetővé teszi, hogy a böngészőjét úgy állítsa be, hogy ne mentse a cookie-kat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a cookie-kat letiltja, előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal megfelelő működéséhez szükséges számos funkciót. A sütikről további információkat a https://www.allaboutcookies.org/ vagy a https://www.aboutcookies.org/ oldalon talál. Ezeken a weboldalakon részletes információkat talál a cookie-król, valamint arról, hogyan tilthatja le őket a böngészőjében, és hogyan távolíthatja el a számítógépén már tárolt cookie-kat. A cookie-k mobiltelefonjáról való eltávolításához a telefon felhasználói kézikönyvében található vonatkozó információkat kell áttanulmányoznia.
7.2. A legtöbb webböngésző megadja a felhasználóknak a jogot a sütik elutasítására vagy törlésére. Az erre szolgáló eszközök a böngészőtől és az adott böngésző verziójától függően változhatnak. A cookie-k letiltására vagy törlésére vonatkozó naprakész információk maguknak a böngészőszolgáltatóknak a weboldalain is elérhetők, például Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.
7.3 A cookie-k blokkolása számos weboldal használatára negatív hatással lehet.
7.4 Ha blokkolja a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja használni weboldalunk minden funkcióját.

8. Harmadik fél weboldalak

A Weboldal tartalmazhat partnerek, információforrások és kapcsolódó személyek weboldalaira mutató és onnan induló linkeket. Felhívjuk figyelmét, hogy más felek weboldalai, amelyekhez a weboldalon található linkek kiválasztásával juthat el, saját adatvédelmi politikával rendelkeznek, és mi nem vállalunk felelősséget ezekért az adatvédelmi politikákért. Javasoljuk, hogy olvassa el ezen egyéb weboldalak adatvédelmi tájékoztatóit, mielőtt személyes adatait megküldené nekik.

9. Gyermekek személyes adatai

9.1 A weboldalunkon nyújtott szolgáltatások 18 év feletti személyeknek szólnak.
9.2 Az ebben a bekezdésben említett életkor alatti személyek személyes adatait csak akkor kezeljük, ha a gyermek szülői felelősséggel rendelkező személy ehhez hozzájárul.
9.3 Ha alapos okunk van feltételezni, hogy az e bekezdésben említett korhatár alatti személy személyes adatait a gyermek szülői felelősséggel rendelkező személy hozzájárulása nélkül kezeljük, töröljük az adott személy személyes adatait az adatbázisainkból.

10. Az adatok frissítése

Kérjük, értesítsen minket, ha az általunk feldolgozott személyes adatait helyesbíteni vagy frissíteni kell.

A jelen tájékoztató bármilyen változását közzétesszük a weboldalon, és lényeges változások esetén e-mailben értesítjük Önt.
Megjelent - 2022-09-08

 

 

maestrofahaz.hu
TimberCabins

A Timber Cabins négy fő sütitípust használ.

A böngészés folytatásával Ön elfogadja a szükséges sütiket. Más sütik használatát is elfogadhatja. Adatvédelmi irányelvek