Gyors kiszolgálás
Magas minőség
Vélemények
5.0
Rugalmas fizetés

A kosár üres

ORSZÁG

Garancia

A faház (a továbbiakban: "Termék") jótállási időn belüli javítása vagy cseréje nem hosszabbítja meg a jótállási időt, és nem biztosít új jótállást új jótállási idővel. A jótállási idő alatt kicserélt vagy javított tételekre vonatkozó jótállás, amennyiben a csere vagy javítás a fő tétel hibájának orvoslásának minősül, a Termékre vonatkozó jótállással egyidejűleg jár le. A Termékre öt év, a Termék rejtett elemeire (szerkezetek stb.) tíz év, a Termék szándékosan rejtett hibáira pedig húsz év jótállás vonatkozik.

Amennyiben a kötelező jogszabályi rendelkezések eltérő jótállási feltételeket írnak elő, a kötelező jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

1. Általános jótállási feltételek
1.1 A Terméket a gyártótól vagy a gyártó hivatalos forgalmazójától ("Eladó") kell megvásárolni, és a Termék végfelhasználójának ("Vevő") a Termék tulajdonjogát a Jótállási Eseményt megelőzően kell megszereznie. 
1.2 A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Terméket rendeltetésszerűen használják, és az alkalmas legyen a tervezett helyen történő építésre és üzemeltetésre.
1.3 A jótállási időszak az Eladó által elvégzett összes építési munka eredményének a Vevő részére történő átadásának időpontjától (szerződéses építés esetén) vagy az építés befejezésének időpontjától (gazdasági építés vagy vegyes építés esetén) kezdődik. Amennyiben a Termék beépítését és egyéb munkálatait nem az Eladó mesteremberei végzik, a jótállás a Termék Vevőnek történő átadásának időpontjától vagy az árufuvarozási szerződést igazoló okmány (fuvarlevél) aláírásának időpontjától vagy az átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontjától kezdődik.
1.4. A jótállás csak akkor érvényes, ha a Vevő a Termék beszerelésekor szigorúan betartotta a beszerelési útmutatót. Az Eladót előzetesen tájékoztatni kell a Termék átvételének időpontját követően a Termék kialakításában bekövetkező minden olyan változásról, amely a Termék átvételének időpontját követően történik.
1.5. Garanciális eseménynek minősül a Termék konstrukciójának esetleges hibája, vagy olyan hiba és/vagy hiányzó elem, amely nem tartozik a jelen Termékgarancia 2. pontjának hatálya alá.
1.6 A Vevő köteles az Eladót haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül értesíteni a Termék minőségében bekövetkezett minden rendellenességről.
1.7 A jótállási igény Eladóhoz történő benyújtásakor a Vevőnek be kell nyújtania egy vagy több fényképet, amelyen a Termék hibája látható, a Termék hibájának leírását, a Termék tervezési nevét és a Termékhez az UID (egyedi azonosító) által hozzárendelt sorozatszámot (a számot a Termék telepítési útmutatója és egyéb dokumentumai tartalmazzák). 
1.8 Az Eladó felelőssége a jótállási időszak alatt a Termék hibás elemére korlátozódik, amelyet a Termék jótállásában meghatározott feltételek szerint kell kijavítani. A Vevő és az Eladó megállapodnak abban, hogy a Termék hibáját a lehető leghamarabb kijavítják. 
1.9. Az Eladó nem felel a nem az Eladó által okozott járulékos vagy következményes károkért. Kétség esetén az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy 14 napnál hosszabb ideig vizsgálja az esetet, és saját belátása szerint szakértőket bízzon meg annak megállapítására, hogy a Termék beszerelése a mellékelt beszerelési útmutatónak megfelelően történt-e, és fennállnak-e a jelen Termékszavatosság 2. pontjában meghatározott körülmények, amelyek kizárják a Termék szavatosságát, és erről haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt.
1.10. A Termék kicserélt elemei az Eladó tulajdonába kerülnek.

2. A jótállás kizárása
Ez a garancia nem érvényes:
2.1. a Terméknek a Vevőnek történő átadását követő nem megfelelő tárolása (időjárási körülményeknek kitéve, földdel érintkezve vagy fűtött helyiségben) és/vagy a Termék szállítása és beszerelése során keletkezett károk. A szállítás során okozott károkat (ha a Terméket a Vevő lakóhelyére vagy más címére szállították), amelyek az áru átvétele előtt (azaz a járműből való kirakodás előtt) azonosíthatók, egy vagy több fényképfelvétel készítésével kell rögzíteni, amelyeket az Eladónak kell továbbítani.
2.2. A Termék elemeinek kisebb szállítási sérülései, amelyek nem befolyásolják ezen elemek funkcionalitását, feltéve, hogy a vizuális megjelenés helyreállítható (pl. egy letört fa sarok összeragasztásával).
2.3. a Termék Vevő általi beszerelése során elkövetett hibák, ha:
2.3.1. a Termék beszerelése során nem tartották be a beszerelési útmutatót;
2.3.2. a Termék beszerelése során nem vették figyelembe azokat az időjárási körülményeket (erős szél, hó, jég vagy eső), amelyek a Termékben kárt tehetnek;
2.3.3. a Termék alapozásának felső széle vagy az első falelem közötti távolság kevesebb, mint 40 mm;
2.3.4. a Termék alsó falsorának külső éle legfeljebb 5 mm-rel az alapozás külső szélén túl helyezkedik el;
2.3.5. A Termék alsó kerete nem sík és/vagy négyzet alakú;
2.3.6. A termék alapozása és a szerkezet között nincs nedvességzáró gát;
2.3.7. a teljes Termék, beleértve az ajtókat és ablakokat is, amelyeket a termék tárolási és használati utasításainak megfelelően mindkét oldalon faanyagvédő szerrel kell kezelni (az elszíneződés, a vetemedés és a tágulás, a penészedés és a korhadás megakadályozása érdekében), nem lett a beépítést követő 14 napon belül faanyagvédő szerrel bevonva. A faanyagvédő szer kiválasztásakor szakértővel és/vagy festékkereskedővel/tanácsadóval kell konzultálni. Hangsúlyozni kell, hogy az impregnálószer nem elegendő faanyagvédőszer;
2.3.8. a terméket nem védték kellőképpen az időjárás viszontagságai ellen a tartósság érdekében, pl. tetőfedő hevederekkel és rögzítőszalagokkal, horgonyokkal, viharoszlopokkal vagy más eszközökkel, még akkor is, ha a felsorolt tartozékok nem tartoznak a faház készlethez;
2.3.9. a termék falához olyan idegen tárgyakat erősítettek, amelyek megakadályozzák, hogy a termék a tárolási és használati utasításoknak megfelelően normálisan száradjon, zsugorodjon, ülepedjen vagy táguljon;
2.3.10. a tetőlemezek beépítése során nem biztosították az 1-2 mm-es tágulási hézagot;
2.3.11. az alsó tetőfedő anyagot (ha a faház készlet tartalmazza) nem helyezték fel a Termék beépítésekor.
2.4. a Terméknek a Vevő által kezdeményezett módosításai, amelyek mind a Termék részleges, mind a teljes összeszerelését és működését befolyásolhatják.
2.5. A fa mint természetes anyag:
2.5.1. tágulás, zsugorodás (a szélesség és a vastagság 5%-a), színváltozások, valamint az elemek elfordulása és hajlítása, amelyek egyike sem zavarhatja a termék beépítését és használatát;
2.5.2. a Termék elemeinek olyan elágazásai, amelyek nem befolyásolják a Termék stabilitását;
2.5.3. a Termék csiszolatlan területei, repedések, egyéb kisebb hibák, feltéve, hogy ezeket a hibákat a beépítés után a végleges kivitelezés (pl. deszkák esztergálása, tetőfedés) alá rejtik;
2.5.4. ép ágak és nem kihullott fekete ágak - ezek jelen lehetnek a Termék szerkezeti elemeiben;
2.5.5. a faanyagban lévő (száradásból eredő) kisebb repedések vagy repedések, amelyek nem hatoltak át az elemeken, és nem zavarják a Termék szerkezeti stabilitását;
2.5.6. gyantarések a Termék elemeiben;
2.5.7. tüskék a faelemekben.
2.6. a Termék normál elhasználódásával kapcsolatos hibák (pl. kopásnyomok a padlódeszkákon vagy az ajtóküszöbökön).
2.7. a Vevő által mechanikailag sérült, törött, termikusan sérült vagy nyomáskülönbség miatt sérült üvegelemek, üvegegységek.
2.8. Normális fizikai jelenségek (pl. a megnövekedett belső és külső hőmérsékletkülönbségek és a túlzott páratartalom miatti nedvességkondenzáció. Ez általában a Termék ablakait vagy sarkait érinti (foltosodás vagy penészesedés fordulhat elő). Ez csak fűtési és szellőztetőrendszerek használatával kerülhető el).
2.9. Előre nem látható tényezők (pl. vandalizmus, árvíz, vihar vagy tornádó) által okozott károk.
2.10. A Terméknek a Termék számára nem megfelelő környezetbe (túlzott páratartalom, hőmérsékletkülönbség stb.) telepített elemeiért. Például a faajtók nem alkalmasak nedves helyiségekbe (pl. fürdőszobákba vagy szaunákba). Ha párás környezetben használják őket, túlzottan megvetemedhetnek vagy kitágulhatnak, ami károsíthatja a funkcionalitásukat.
2.11. A Termék gondatlan használata által okozott károk (pl. bejárati ajtók, amelyeket a szél vagy vihar kinyithat és a Termék falának csapódhatnak. Ez a zsanérok eltörését vagy a fa megrepedését eredményezheti. Ennek elkerülése érdekében az Eladó javasolja reteszek vagy támaszok használatát (nem tartozék)). 

3. A Vevő a következő esetekben elveszti a jótállást
3.1. A hibás alkatrészeket már beszerelték vagy lefestették, bár a Termék alkatrész(ek) hibáját a beszerelési munkálatok előtt észre lehetett volna venni. 
3.2. a Vevő helytelen vagy elégtelen információt ad az Eladónak a Termékkel vagy a jótállási eseménnyel kapcsolatban, vagy elmulasztja a Termék megvásárlását igazoló dokumentumok benyújtását.

maestrofahaz.hu
TimberCabins

A Timber Cabins négy fő sütitípust használ.

A böngészés folytatásával Ön elfogadja a szükséges sütiket. Más sütik használatát is elfogadhatja. Adatvédelmi irányelvek